You are here:

NTD procedure

Notice-and-Takedown Procedure

Tussenpersoon: Business to You
Cliënt: Business to You Cliënt

 1. Na ontvangst van een klacht door middel van het klachtenformulier, zal de tussenpersoon zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging sturen naar de rapporterende partij. De tussenpersoon zal de gegevens checken voor zover dit mogelijk is. Als de informatie verstrekt door de rapporterende partij via het klachtenformulier incorrect of incompleet is, zal de tussenpersoon zich ervan verzekeren dat de rapporterende partij de ontbrekende gegevens verstrekt. 

 2. Indien de informatie niet langer online beschikbaar is of wordt gehost door een andere partij, dan zal de tussenpersoon de rapporterende partij hiervan op de hoogte stellen. De klacht wordt vervolgens als afgehandeld beschouwd. 

 3. indien de rapporterende partij nog niet eerder contact heeft gehad met de cliënt, dan zorgt de tussenpersoon ervoor dat de klacht wordt doorgegeven aan de cliënt onder vermelding van het feit dat binnen er binnen twee dagen een antwoord wordt verwacht. Tevens informeert de tussenpersoon de rapporterende partij dat de klacht is doorgestuurd. De tussenpersoon stuurt het antwoord van de cliënt door naar de rapporterende partij. De rapporterende partij kan vervolgens de tussenpersoon informeren of hij wel of niet akkoord gaat met het antwoord. Zo ja, dan wordt klacht als afgehandeld beschouwd. De tussenpersoon geeft vervolgens de informatie door aan de cliënt. Als de cliënt nalaat binnen twee werkdagen te antwoorden, onderneemt de tussenpersoon de volgende stappen.
   
 4. Indien de rapporterende partij heeft verzocht het materiaal te verwijderen maar de cliënt blijkt niet te willen meewerken om zelf de informatie te vewijderen of aan te passen, dan zal de tussenpersoon zijn eigen inschatting van de situatie maken: 
  a. Indien de tussenpersoon gelooft dat de klacht gefundeerd is, zal deze het materiaal verwijderen of blokkeren en zowel de cliënt als de rapporterende partij hiervan op de hoogte stellen. De tussenpersoon zal de cliënt de movitatie voor het verwijderen van het materiaal doen toekomen. De klacht wordt vervolgens als afgehandeld beschouwd.
  b. Indien de tussenpersoon gelooft dat dat klacht ongefundeerd is, zal deze de rapporterende partij een gemotiveerd rapport van zijn bevindingen verstrekken. De klacht wordt vervolgens beschouwd als afgehandeld. 

 5. Indien de rapporterende partij de cliënt heeft gevraagd identificatie te verstrekken en de cliënt weigert zichzelf bekend te maken aan de rapporterende partij, dan maakt de tussenpartij zijn eigen beoordeling: 
  a. Indien de tussenpartij de klacht als gefundeerd beschouwt en gelooft dat de rapporterende partij een legitieme reden heeft om de cliënt's identificatie te vragen, dan verstrekt de tussenpartij de rapporterende partij de naam en adresgegevens (zakenadres) van de cliënt en informeert de cliënt dat dit gebeurd is. De klacht wordt vervolgens als afgehandeld beschouwd.
  b. Indien de tussenpartij de klacht als ongegrond beschouwt of gelooft dat de rapporterende partij geen legitieme reden heeft om de cliënt's identificatie te vragen, zal deze de rapporterende partij een gemotiveerd bericht geven over zijn beslissing. De klacht wordt vervolgens beschouwd als afgehandeld.

 6. In het geval van een noodrapport, onderneemt de tussenpersoon bovengenoemde stappen binnen 1 werkdag. De rapporterende partij moet elk noodrapport motiveren. De tussenpersoon bepaalt dan of het rapport wel al dan niet op basis van deze motivatie binnen 1 werkdag wordt verwerkt.

Als toevoeging op de externe procedure die hierboven is aangegeven, kan de tussenpersoon de volgende interne stappen uit eigen beweging nemen.

Additionele stappen als supplement op punten 4 en/of 5:

- Indien de tussenpersoon geen mening over de klacht wenst te geven of kan geven, dan zal deze de gegevens van de klacht sturen naar zijn juridisch adviseur.

- De juridisch adviseur zal dan de tussenpersoon informeren over de noodzakelijke volgende stappen. De Tussenpersoon zal verantwoordelijk zijn voor het regelen van deze acties en zal zowel de cliënt als de rapporterende partij hierover informeren. De klacht wordt vervolgens beschouwd als afgehandeld.

Trust Guard